Introductie

Ademen wordt als iets vanzelfsprekends ervaren. Maar toch ondervinden veel mensen problemen bij het ademen. De ervaarbare adem is een leer  (ontwikkelt door Ilse Middendorf)  die je leert ervaren en leert voelen waar de adem blokkeert en daarmee je lijf. De ademhaling wordt niet gestuurd en de aandacht  ligt juist op het uit-ademen. De inademing komt vanzelf.

Items als:

In de adem                                                                                       In de zang

  1. Ondervinden                                                                              Adem-vocaalruimtes
  2. Gewaarworden                                                                          Resonantie
  3. Je gedragen voelen                                                                    Klankmeditatie
  4. Omgaan met druk                                                                     Weerstand
  5. Je  binnen en buitenwereld                                                      Boventonen

 

Skeletbewustzijn en bewustwordingsproces.

In Lichaam Geest en Ziel

In de adem komt het allemaal samen.

 

D.m.v kleine bewegingingen nodigen we de adem uit om meer ruimte in te nemen in je eigen lijf. Als het ware lokken we de adem naar gebieden waar nauwelijks adem is. Je wordt je bewust van botten, spieren, houding en tevens van blokkades in je lichaam.

Als je  de adem meer en meer vrij kunt  geven, ontstaat er meer ruimte in jezelf.

Je wordt vrijer, meer bewust van je houding en de ademstroom  wordt steeds langer. Het gevolg is dat je steeds meer adem krijgt en vooral ook in de zang steeds gemakkelijker gaat zingen.

Je maakt gebruik van je lijf als adembron en als instrument.

Je basis- houding verandert en je staat steeds meer in je kracht!!!

De ademleer kan veel  ondersteuning bieden bij ademproblemen zoals  COPD, kortademigheid en hyperventilatie. Naast het lichaamlijke aspect is er vaak ook een psychologisch aspect.

Te lang,  te veel druk, stress,  burn-out, faalangst, gebrek aan eigenwaarde , angst , jezelf niet durven laten zien. Zijn neveneffecten die in het oefenen  van de adem regelmatig naar boven komen.

Het is dan ook een weg die toaal anders is, dan bijvoorbeeld de psycho-analyse. Door te werken met je lijf je lichaam worden ook psychische effecten duidelijk. Bijzonder is het dan, dat je in de lichaamlijke ervaring, geen interpretatie maakt vanuit het hoofd maar bewust wordt door de ervaring  van wat je lichaam aangeeft. Het feit dat je het lijfelijk ervaren hebt, maakt dat het psychisch ook oplost.

adembron3ds